Partners

Via het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics kunnen ongeveer 2000 ambtenaren hun kennis beschikbaar stellen, en studies, expertises, trainingen en andere activiteiten uitvoeren. Dit alles voor binnenlandse of buitenlandse personen, bedrijven of instanties, vreemd aan de Vlaamse Overheid.

Meestal behoren deze ambtenaren tot de volgende afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

  • De Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium is verantwoordelijk voor  onderzoek in de disciplines van de hydraulica en hydrodynamica, hydrografie en hydrologie, sedimentologie, ecologie en nautische problemen. Het biedt een unieke combinatie van wiskundige en fysische studieprocessen, nautische simulaties, opleidingsfaciliteiten en veldmetingen (www.watlab.be )

  • De Afdeling Haven en Waterbeleid houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding en -evaluatie op het gebied van havens, mariene en maritieme zaken.

  • De Afdeling Waterwegen Kust verzorgt de bescherming van het kustgebied, het beheer van de jachthavens en de ondersteuning van de scheepvaart (hydrografie, hydro-meteo).

  • De Afdeling Scheepvaartbegeleiding is belast met de hulpmiddelen voor de navigatie, de onder-steuning en coördinatie van de reddings- en sleepdiensten op zee en het beheer en onderhoud van de Schelde Radar Keten. (www.scheepvaartbegeleiding.be)

  • De Afdeling Loodswezen loodst schepen van en naar de Vlaamse havens en levert nautische expertise. (www.loodswezen.be)

  • De Afdeling Maritieme Toegang is verantwoordelijk voor het onderhoud van en de baggerwerken in de toegangsgeulen tot de Vlaamse havens. (www.maritiemetoegang.be)logo Vlaamse overheid